Sanering

Asbestsanering i Göteborg

Med kompetent och utbildad personal blir asbestsaneringen utförd enligt rådande restriktioner och krav.
Asbest har varit förbjudet i byggmaterial i snart 40 år på grund av dess hälsofarliga egenskaper. Nästan lika länge har vi funnits där för att på ett säkert sätt utföra sanering av asbest för fastighetsägare och byggbolag vid renoveringar.

Asbest kan finnas bland annat i rörisolering, fönsterbänkar, plastmattor, golvplattor etc. Asbest består av små fibrer som kan ge allvarliga problem om de kommer ner i lungorna på personer som kommer i kontakt med asbest. Det är därför av högsta vikt att få bort asbest vid renovering.

Kontakta oss så berättar vi mer!


Kontakt